Tekstvak: versie: 26 maart 2015

Wie vormen de jury:

· De leerlingen van de groepen 8 (en als ze willen ook die van 7 en 6) mogen op maximaal drie websites stemmen.

· Ook de leerkrachten van de deelnemende scholen  worden uitgenodigd te stemmen.

· Op 2 juli 2014 wordt door Ed de Haas de uitslag vastgesteld in overleg met een aantal leerkrachten.

Wanneer en hoe kan er gestemd worden:

· Er kan/mag gestemd worden op maximaal drie websites, maar NIET op de websites van de eigen school.
Elke stemmer kan/mag maar één stem uitgebrengen  per school/groep, ofwel dus drie stemmen op drie verschillende scholen.

· Je mag ook één stem uitbrengen, automatisch weegt die dan zwaarder.

· Je mag maar één keer stemmen.

· Wil je meer gewicht in de schaal leggen, dan kun je argumenten invoeren in het vak opmerkingen op het stemformulier.

· Je kunt digitaal stemmen via de website www.thinkquest2.nl , of je stem uitbrengen via een mailtje:  stemmen@ict-msdh.nl

· Je krijgt een stemnummer: Dat krijg je van de leerkracht(en).

· Je krijgt van de leerkracht ook een blad. Dat kun je gebruiken als blad om bij te houden welke sites je bekeken hebt.

Informatie over de jurering. (1)
Tekstvak: Je stem uitbrengen is een serieuze zaak. Lees deze
twee pagina’s s.v.p. even goed door.