Tekstvak: versie: 26 mei 2017
Bedenken, proberen, maken en dan……, vinden ze het wat?
Maken met...

TIPS:

Verdeel de taken. Maak eerst de inhoud/teksten en zoek plaatjes.

Ga pas daarna puzzelen om een leuke opmaak (lay-out) in elkaar te zetten. ___________________

Bedenk hoe je zelf naar websites kijkt of ze gebruikt. Kijk dan kritisch naar je eigen resultaat.

Zorg dat men nieuwsgierig wordt.

Vet ! Doen !!